Varaa huone
Varaa pöytä
Juhla- ja
kokous-
varaukset
 

Yhteiskuntavastuu


YHTEISKUNTAVASTUU

Kämp Groupin ravintola- ja hotelliyksiköt ovat vuosittain aktiivisesti mukana ajankohtaisissa hyväntekeväisyysprojekteissa.

Jokainen yksikkö omaa vahvan identiteetin ja täten päättää myös omasta panostuksestaan yhteiskuntavastuusta puhuttaessa.

____________________________________________________________________________

Yhteiskuntavastuu ja ympäristön huomioiminen ovat Kämp Group -hotelleille tärkeitä teemoja. Kesällä 2011 olemme tuoneet hotellien web-sivustojen yhteyteen hotelliyksiköihin hiilijalanjälkilaskurin, jolla asiakas voi laskea visiittinsä tuottaman hiilijalanjäljen. Oheisella linkillä voi tarkastella laskurin tuottamia lukuja:


Hiilijalanjälkilaskuri


____________________________________________________________________________

 

GLO hotellien hyväntekeväisyyskeräys toi iloa liki 200 lapselle pääkaupunkiseudulla

GLO hotellit halusivat muistaa vähävaraisten perheiden ja lastensuojelun piirissä olevia lapsia ja nuoria osallistumalla Joulupuu-hyväntekeväisyysprojektiin. Joulupuu-keräyksen tavoitteena oli kerätä ja antaa joululahjoja myös niille helsinkiläislapsille ja -nuorille, jotka muuten todennäköisesti jäisivät ilman joulupukin tuomisia.

GLO hotellit kiittävät kaikkia keräykseen osallistuneita.
Tänä jouluna moni lapsi ilahtuu. Siitä kiitos kuuluu teille.
Yhdessä keräsimme joululahjoja 193 helsinkiläislapselle ja -nuorelle.

Lahjojenkeräyspisteenä toimimisen lisäksi GLO muistutti meitä jakamisen ilosta
ja rohkaisi osallistumaan omalla panoksellamme todellisen joulumielen luomiseen.

 

Lämmin kiitos,
nautinnollista ja rauhaisaa joulua toivottaen!

GLO hotellit ja Palace Kämp -henkilökunta


Lisätietoja hyväntekeväisyysprojektista löydät osoitteesta:
www.keskuspuisto.org/joulupuu

 __________________________________________________________________________

 
© 2014 Kämp Group